Vrakoviště Okrouhlice

Vrakoviště Okrouhlice - image

Návrh architektonického řešení konverze starého průmyslového areálu v Okrouhlici pro potřeby vrakoviště pracuje s principem výrazného oddělení jednotlivých částí budov, aby byly zřetelně odlišené historické konstrukce od novějších přístaveb.

Vrakoviště Okrouhlice - image

Novější části budov mají v areálu chaotické rozmístění oken a dveří, dostávají proto výraznější fasády - z černých a šedých vláknocementových desek, místy překrytých ještě vrstou rastru z ocelových profilů nebo z lanek s popínavými rostlinami, které zjemní syrový industriální estetický účinek většiny budov.

Vrakoviště Okrouhlice - image

Přístavba s recepcí a kanceláří je zmodernizována vytvořením velké prosklené plochy se vstupem kryté skleněnou stříškou. Veřejnosti přístupná část areálu je opatřena parterem s kvalitními povrchovými materiály, trvalkovými záhony a okrasnými stromy. Jednotlivé prvky se navzájem doplňují a vyvažují, v prostoru dochází ke vztahovému dialogu kámen – rostliny, beton – kov, hladké fasádní desky – historické lícové cihly.

Vrakoviště Okrouhlice - image

Historické fasády jsou v maximální možné míře zachovány, moderní vstupy jsou viditelně přiznány a materiálvě odlišeny.

Vrakoviště Okrouhlice - image

Interiér recepce navazuje na barevné češení celého areálu a zároveň na estetiku automobilových vraků a náhradních dílů – antracitové truhlářské prvky a šedá keramická dlažba dodržují černobílou škálu, se kterou naopak silně kontrastuje steně ze záměrně zrezlého cortenového plechu a na ni navazující skříňky a stěna s obkladem s výrazným teple a příjemně působícím dekorem dřeva.

Vrakoviště Okrouhlice - image

Cortenové stěně dává vyniknout sedací nábytek pokrytý černou ekokůží, estetiku rezu pak dokreslují chaoticky rozmístěné zářivky na stropě nad recepčním pultem.

Vrakoviště Okrouhlice - image