Náměstí s Negrelliho viaduktem

Trojmezí Nového města, Karlína a Žižkova

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Nové náměstí obklopuje konec Negrelliho viaduktu, který nyní ponese jen zřídka využívanou kolej k železničnímu muzeu, a tak může být přeměněn na exkluzivní městský park. Kolem náměstí se nachází hotel a tři administrativní budovy. K jedné z nich je připojena zastávka nové rychlodráhy.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Soubor je vyřešen jako blok ostře řezaných, v geomerickém plánu zarovnaných budov. Budovy jsou rozestavěny tak, že mezery mezi nimi – vstupy na náměstí – jsou orientované podle přirozených směrů pohybu chodců v celém území.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Zeleň je gradována ve směru Negrelliho viaduktu a koncentrována do klidové části náměstí. Protiváhu zeleni tvoří opačně soustředěné vodní plochy, jimž dominuje vodopád spadající z terénního zlomu.

Náměstí je navrženo jako volná plocha rozčleněná rovnoběžnými liniemi tmavší dlažby, do nichž jsou zakotveny trvalkové záhony, skupiny stromů a popínavých rostlin a vodní plochy.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Návrh zeleně podporuje estetickou a ideovou formu celého návrhu - lokalita, která staletí patřila železnici, tedy strojům, kovu, pohybu, dopravě, průmyslu, se nyní stává oázou klidu a přírody. Břízy a jeřáby patří k pionýrským rostlinám, těm, které se jako první uchytí na do té doby pustých, nově vzniklých stanovištích, tedy i železničních brownfieldech. Popínavé, až plevelné rostliny zahalují svou oporu, stejně jako se novým návrhem mění podoba celé lokality. Na prostotu plevelného porostu mezi kolejemi navazují plochy prérijních trvalek a na minulost upomíná také červená, rezu podobná barva jeřábů a loubince.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Osvětlení je navrženo s ohledem na minimalizaci světelného smogu, zdůrazňuje prostupy skrze viadukt a na ploše náměstí je soutředěno ke skupinám stromů.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Náměstí je pokryto sběrnou sítí, která zachycuje dešťovou vodu a odvádí ji přes filtry do podzemního rezervoáru, odkud je postupně odčerpávána za účelem zavlažování. Na rezervoár jsou navázané prostory technického zázemí, odkud jsou provozovány také cirkulace a úprava vody pro vodní plochy na náměstí a rozvod pitné vody k pítkům. Z prostorů technického zázemí je rozvedena také síť podpovrchového elektrického vedení, která napájí osvětlení náměstí. Osvětlení je tak možné centrálně řídit a spouštět v různých režimech.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Administrativní budova se zastávkou rychlodráhy

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Budova s kancelářemi, obchodními plochami a zastávkou rychlodráhy je pojata ve dvou plánech - na dvoupodlažním soklu z režného zdiva, formovaném do ostrých masivních tvarů, spočívá lehký, éterický skleněný kvádr. Rychlodráha je k soklu připojena jako tubus z cortenových panelů, souznících s řešením náměstí.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image Náměstí s Negrelliho viaduktem - image Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Budova je opatřena fotovoltaickým systémem sestávajícím z šikmých panelů umístěných na střeše administrativní části a ze semitransparentních článků v proskelné střeše zastávky rychlodráhy. Články slouží také jako stínění nástupiště.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Dispozice budovy je uspořádána kolem dvou atrií, která prochází skrze všechna nadzemní podlaží. Atria obsahují vertikální komunikace, stojí na průchodech mezi novým náměstím a ulicí prvního pluku a poskytují nástup na rychlodráhu.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Řešení interiéru kombinuje protiklady - hmotu pohledového betonu a rěžného zdiva s lehkostí skla a lesklou hladkou dlažbu s drsným rezem cortenového plechu.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Dvou spodních nadzemních podlažích jsou situovány obchodní plochy a technické zařízení budovy, čtyři vrchní podlaží jsou věnována administrativě. V podzemních podlažích se nachází prostor zásobování a hromadné garáže.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Budova využívá dvojitou skleněnou fasádu pro zlepšení tepelné a zvukové izolace. Díky automaticky ovládaným vodorovným lamelám je možné vytvořit komínový efekt, který bude v letních měsících ochlazovat obálku budovy, tím snižovat tepelné zisky interiéru a díky úspoře na umělém ochlazování i energetickou náročnost budovy.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image

Dešťová voda dopadající na střechu budovy je zachycována, po filtraci jímána do nádrže v přízemí budovy a následně používána pro splachování WC a úklid.

Náměstí s Negrelliho viaduktem - image