Sokolovna Telce

Telce - image

K historické sokolovně v Telcích se v minulosti v rámci socialistické akce Z přistavěl přílepek s toaletami a vstupní halou, který už v současnosti nevyhovuje prakticky ani esteticky. přístavbu proto zevnitř kompletně předěláváme a k průčelí přidáváme šikmo umístěnou čelní stěnu. Díky ní vzniká na jedné straně nová klubovna s velkým prosklením a na straně druhé krytá terasa se vstupem do foyer a k výčepu.

Telce - image

Nové řešení přístavby nabízí jednak reprezentativní vstupní prostory a funkční zázemí, především ale poskytuje velkou variabilitu ve využití sokolovny - pro vnitřní i venkovní akce, pro sportovní i klubové využití.

Telce - image

Nová čelní fasáda přístavby uvozuje historickou budovu, místo aby ničila její charakter jako původní přístavba, a svou šikmou polohou také směřuje návštěvníky k venkovní terase a na hřiště za budovou.

Telce - image