Pramen Luna

Pramen Luna - image

Stranou navštěvovaného centra města Louny, uprostřed sídlištního parku, se nachází významná přírodní památka - léčivý pramen Luna. Prameniště je pojednáno jako kámen na vydlážděném plácku s jednou lavičkou, obklopený starým zábradlím a vysokými keři. Pramen je ztracen v parku, který tvoří jen chaotická změť cestiček bez zjevné organizace nebo kompozičního záměru.

Pramen Luna - image

Návrh přináší do parku organizační osu, která ho diagonálně protíná od přechodu přes vladimirskou ulici po jihovýchodní roh. Ve zlatém řezu osy se nachází samotný pramen, který se z prostoru stává objektem a dominantou. Na ose leží také technická šachta, která je nově zakryta vyhlídkovým podiem.

Pramen Luna - image

Nová osa parku je vytvořena rovnou štěrkovou cestou, která začíná u přechodu pro chodce, kde je její začátek zdůrazněn kamenným polem s trvalkami a moderní lavičkou.

Osa dále pokračuje k prameni, jehož prostor je nově vydlážděn a doplněn kovovým pozinkovaným rámem. Rám - pergola pramen zdůrazňuje a z plochy dlažby kolem něj vytváří objekt, který se tak stane centrem a dominantou celého parku. Z objektu pramene vybíhají podél obou směrů osy kamenná pole s trvalkami, aby zdůraznila dynamické směřování celého návrhu a propojila prostor pramene s volnou plochou parku.

Pramen Luna - image

Posledním bodem na ose je vyhlídkové podium, které je postaveno z ocelové kosntrukce a bezúdržbového dřevoplastu nad nevzhledným betonovým krytem technické šachty. Vyvýšené podium zve k posezení a odpočinku a nabízí nejlepší výhled na panorama Loun s českým středohořím a Krušnými horami. I podium je na osu navázáno pomocí kamenného pole. Osa odtud pokračuje až na konec parku, do jeho jihovýchodního rohu.

Pramen Luna - image