Komunitní centrum v Poleradech

Komunitní centrum v Poleradech - image

Areál opuštěného statku v centru obce Polerady se mění v komunitní centrum s víceúčelovým sálem, sportovním hřištěm, zázemím a upraveným veknkovním prostorem pro pořádání nejrůznějších společenských akcí.

Komunitní centrum v Poleradech - image

Zchátralá stavba chléva je v návrhu opravena v téměř původní podobě, jen se zjednodušenou fasádou. K historickému odkazu se obrací cihlová dlažba, se kterou kontrastuje klín zatravňovací dlažby organizované do abstraktně působících pruhů. Jako relikt měnící se historie je zachován betonový pilíř kdysi přistavěného nakládacího zařízení.

Komunitní centrum v Poleradech - image

Dvůr původního statku je předělen dřevěným plotem pro oddělení dvora obecních bytů v sousední budově a z východní strany je uzavřen mulifunkčním hřištěm. Jižní strana areálu je otevřena směrem k prostranství před obecním úřadem. Díky rozdílnému charakteru povrchů od dlažby po trávník ve stínu stromů poslouží dvůr akcím nejrůznější povahy.

Komunitní centrum v Poleradech - image