Náves v Opočně

Náves v Opočně - image

Ústřední veřejný prostor obce Opočno u Loun je tvořen čtyřmi dílčími prostory - plochou u hlavní silnice, ulicí vedoucí podél kostela, historickou návsí a prostorem mezi rybníkem a hostincem. Vlivem nepříznivého historického vývoje a negativních stavebních zásahů veřejné prostory v obci degenerovaly a nebyly po dlouhou dobu nijak koncepčně udržovány.

Náves v Opočně - image

Návrh podporuje existující rozdělení návsi do čtyř menších subprostorů, a to prostřednictvím odlišného pojetí povrchů a odlišným zaměřením funkčního vybavení, avšak se zachováním stejné celkové estetiky a s použitím stejných prvků mobiliáře - především materiálů povrchů (kamenná a betonová dlažba), typu laviček (gabiony s dřevěnými sedadly) a druhu osvětlení.

Náves v Opočně - image

Dopravní zátěž horní části návsi vyžaduje výraznější oddělení pěších částí, návrh se je ale snaží upřednostnit před dopravou a věnovat jim větší část návsi. Socha sv. Jana je vtažena do dění a na opačné straně návsi je vybudována dřevěná struktura s autobusovou čekárnou, vývěsními tabulemi a stáním na kontejnery.

Náves v Opočně - image

Historická náves bude zachována ve svém stávajícím charakteru, stávající silnice v jedné rovině s okolním terénem jen získá lemy z dlažebních kostek, příjezdy k domům budu ze zhutněného štěrku. Střed návsi a prostor kolem pumpy bude doplněn dlážděnou plochou a lavičkou.

Náves v Opočně - image

Ulice, která vede kolem kostela a propojuje horní a dolí část návsi, bude očištěna od nekvalitních a různorodých chodníčků a doplněna o novou alej a pásy opukové dlažby, které ji původně doprovázely, avšak zachovaly se jen ve fragmentech.