Nádvoří / Středohoří

Nádvoří/Středohoří - image

Na dosah hlavního náměstí města Louny, ale přesto oříznutý bytovým domem se nachází zapomenutý prostor, přes který vedou hlavní turistické cesty, ale přesto zde nikdo nezastaví. Prostor, který leží v srdci města a nabízí výhled na České středohoří, ale přesto je anonymní a prázdný.

Nádvoří/Středohoří - image

Návrh nádvoří/středohoří z tohoto prostoru vytváří symbolickou připomínku města jako klíčového bodu v krajině města Loun, které je nazýváno perla na Ohři - řece protékající prastarou kulturní krajinou na pomezí vulkanického pohoří a magické krajiny megalitů. Nádvoří/středohoří navozuje atmosféru krajiny kolem Loun, ukazuje její esence a vybízí k hlubšímu poznávání města i jeho okolí.

Nádvoří/Středohoří - image

Prostor je zbaven současných nedostatků - popelnice bytového domu jsou uklizeny za novou zeď, na kterou je přemístěna keramická mozaika. Vstup na terasy je orientován k průchodu.

Celý prostor je pak nově komponován jako abstrakce krajiny českého středohoří - na jedné straně rostou trvalky a luční traviny evokující stepi jižních svahů, na druhé straně stínomilné popínavé a poléhavé rostliny, které připomínají naopak místní lesy. Uprostřed všeho je štěrková pochozí plocha jako symbol lidské činnosti, která vtiskla naší krajině její typický vzhled a charakter.

K příležitostnému posezení zvou připomínky vulkanické činnosti - ležící sloupce čediče; a ve štěrku se vyjímají kamenné směrovky upomínající na významná místa v okolí města - megalitické památky a významné vrcholy Českého středohoří.

Nádvoří/Středohoří - image Nádvoří/Středohoří - image