Kanceláře a sklad firmy Korus

Kanceláře a sklad Korus - image

Projekt řeší transformaci dvou objektů praporu oprav vojenské techniky v prostoru bývalých kasáren v Podbořanech pro firmu Korus zabývající se výrobou pracovní výstroje. Adminsitrativní budova z 60. let je modernizována novým pojetím okenních otvorů, jejichž nepravidelně rozmístěné pásy nyní stavbě dodávají elegantí dynamiku.

Kanceláře a sklad Korus - image

Bývalá hala opravny vojenské techniky proměněná na kapacitní sklad je opatřena moderní fasádou ze sendvičových panelů, které jsou pro vizuální odlehčení uspořádány do nepravidelných pásů, jejichž barva je s každou vrstvou světlejší, mezi nimiž se vyjímá oranžový výsek podtrhující logo firmy.

Kanceláře a sklad Korus - image

Oranžová barva ve spojení s monochromatickou škálou tvoří vizuální styl firmy, čemuž odpovídá i navržený interiér kanceláří. Koberec navazuje na motiv fasády skladu a jednoduché barvy jsou doplněny plochami z překližky, která navozuje estetiku syrového materiálu používaného na stavbách a ve skladech.

Kanceláře a sklad Korus - image

Openspace je rozčleněn relaxovací zónou a prostorem pro týmovou práci, z původních širokých průběžných chodeb jsou vyčleněny prostory kuchyňky a odpočinkových prostor, případně v jiných částech budovy lobby a předprostory kanceláří vedení firmy.

Kanceláře a sklad Korus - image

Zasedací místnosti pokračují v barevných a materiálových řešení hlavních kancelářských prostorů, nabízí však klidnější a decentnější atmosféru vhodnou prů všechny typy porad, meetingů a pracovních jednání.

Kanceláře a sklad Korus - image