Studio jógy v Lounech

image

Srdcem nových prostor pro cvičení jógy a příbuzných technik je vzdušná cvičebna navazující na střešní terasu. Oba prostory je možné propojit otevřením prosklené stěny a přesunout tak cvičení ven do harmonického zenového prostředí.

image

V předsálí mezi cvičebnou a šatnami je msítem, kam se ukládají všechny cvičební pomůcky, ale také prostorem pro posezení před lekcemi i po nich.

image

Studio jógy je navrženo jako nástavba na stávající objekt sídlištní vybavenosti, kteý byl v 90. letech rekonstruován a opatřen modrou obloukovou střechou. Nová nástavba se nesnaí nic přebít, ale spíše jen doplnit. Dřevo, bambus a minimalismus tak spolu s novotavry 90. let vytváří atmosféru skrytého zákoutí v asijské metropoli.

image