Emauzy

Emauzy - image

Zítkovy sady, náměstí Pod Emauzy, ulice Pod Slovany, terasa Emauzského opatství, Palackého náměstí, náplavka Vltavy ― šest prostorů oddělených od sebe navzájem.

Emauzy - image

Území dostává osu v podobě stružky vody od kláštera až k řece. Na vodní linii se věší a řadí jednotivé dílčí prostory, zbavují se zátěže aut, obrací se k pěšímu člověku, získávají návaznosti a napojení a nabízí nové funkce.

Emauzy - image

Roztříštěné kusy území se stávají volně propojenou soustavou prostorů vtahující chodce z okolí a vybízející k zastavení, relaxaci a rekreaci.

Emauzy - image