Rodinný dům ze stodoly

RD ze stodoly - image

Stará nevyužitá stodola s velkou zahradou se naším projektem mění na pohodlný rodinný dům, který na své fasádě přznává veškeré krásné původní opukové zdivo, a jen ho doplňuje hrubou omítkou na nových konstrukcích. K základní barvě opuky a omítky se přidává červená barva cihel zopakovaná a zdůrazněná na výrazně červených rámech oken. Jednoduchá hmota stodoly je narušena dvojicí vikýřů, z nichž jeden zasahuje francouzským oknem až do stěny pod sebou.

RD ze stodoly - image