Výzkum

Výzkum v rámci doktorského studia oboru Architektura a stavitelství na katedře Urbanismu a úzmeního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze na téma "Původní veřejné prostory v malých obcích na Lounsku, jejich vývoj a příčiny postupné degradace a úpadku využití."

Současný stav původních návsí v obcích na Lounsku


Funkční analýza malých obcí kolem řeky Ohře na Lounsku


Negativní vliv zeleně na návsích malých obcí na Lounsku


Funkční provázanost města Louny a obcí v jeho bezprostředním okolí


Změny veřejných prostorů malých obcí kolem řeky Ohře na Lounsku během 20. století.

Podpořeno grantem SGS17/026/OHK1/1T/11 „Analýza obcí v okolí Ohře na Lounsku“.