Náměstí s Negrelliho viaduktem
Trojmezí Nového města, Karlína a Žižkova

NOVÉ NÁMĚSTÍ OBKLOPUJE KONEC NEGRELLIHO VIADUKTU, KTERÝ NYNÍ PONESE JEN ZŘÍDKA VYUŽÍVANOU KOLEJ K ŽELEZNIČNÍMU MUZEU, A TAK MŮŽE BÝT PŘEMĚNĚN NA EXKLUZIVNÍ MĚSTSKÝ PARK. KOLEM NÁMĚSTÍ SE NACHÁZÍ HOTEL A TŘI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY. K JEDNÉ Z NICH JE PŘIPOJENA ZASTÁVKA NOVÉ RYCHLODRÁHY.

SOUBOR JE VYŘEŠEN JAKO BLOK OSTŘE ŘEZANÝCH, V GEOMERICKÉM PLÁNU ZAROVNANÝCH BUDOV. BUDOVY JSOU ROZESTAVĚNY TAK, ŽE MEZERY MEZI NIMI – VSTUPY NA NÁMĚSTÍ – JSOU ORIENTOVANÉ PODLE PŘIROZENÝCH SMĚRŮ POHYBU CHODCŮ V CELÉM ÚZEMÍ.

ZELEŇ JE GRADOVÁNA VE SMĚRU NEGRELLIHO VIADUKTU A KONCENTROVÁNA DO KLIDOVÉ ČÁSTI NÁMĚSTÍ. PROTIVÁHU ZELENI TVOŘÍ OPAČNĚ SOUSTŘEDĚNÉ VODNÍ PLOCHY, JIMŽ DOMINUJE VODOPÁD SPADAJÍCÍ Z TERÉNNÍHO ZLOMU.

NÁMĚSTÍ JE NAVRŽENO JAKO VOLNÁ PLOCHA ROZČLENĚNÁ ROVNOBĚŽNÝMI LINIEMI TMAVŠÍ DLAŽBY, DO NICHŽ JSOU ZAKOTVENY TRVALKOVÉ ZÁHONY, SKUPINY STROMŮ A POPÍNAVÝCH ROSTLIN A VODNÍ PLOCHY.

NÁVRH ZELENĚ PODPORUJE ESTETICKOU A IDEOVOU FORMU CELÉHO NÁVRHU - LOKALITA, KTERÁ STALETÍ PATŘILA ŽELEZNICI, TEDY STROJŮM, KOVU, POHYBU, DOPRAVĚ, PRŮMYSLU, SE NYNÍ STÁVÁ OÁZOU KLIDU A PŘÍRODY. BŘÍZY A JEŘÁBY PATŘÍ K PIONÝRSKÝM ROSTLINÁM, TĚM, KTERÉ SE JAKO PRVNÍ UCHYTÍ NA DO TÉ DOBY PUSTÝCH, NOVĚ VZNIKLÝCH STANOVIŠTÍCH, TEDY I ŽELEZNIČNÍCH BROWNFIELDECH. POPÍNAVÉ, AŽ PLEVELNÉ ROSTLINY ZAHALUJÍ SVOU OPORU, STEJNĚ JAKO SE NOVÝM NÁVRHEM MĚNÍ PODOBA CELÉ LOKALITY. NA PROSTOTU PLEVELNÉHO POROSTU MEZI KOLEJEMI NAVAZUJÍ PLOCHY PRÉRIJNÍCH TRVALEK A NA MINULOST UPOMÍNÁ TAKÉ ČERVENÁ, REZU PODOBNÁ BARVA JEŘÁBŮ A LOUBINCE.

OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO S OHLEDEM NA MINIMALIZACI SVĚTELNÉHO SMOGU, ZDŮRAZŇUJE PROSTUPY SKRZE VIADUKT A NA PLOŠE NÁMĚSTÍ JE SOUTŘEDĚNO KE SKUPINÁM STROMŮ.

CELÉ NÁMĚSTÍ JE POKRYTO SBĚRNOU SÍTÍ, KTERÁ ZACHYCUJE DEŠŤOVOU VODU A ODVÁDÍ JI PŘES FILTRY DO PODZEMNÍHO REZERVOÁRU, ODKUD JE POSTUPNĚ ODČERPÁVÁNA ZA ÚČELEM ZAVLAŽOVÁNÍ. NA REZERVOÁR JSOU NAVÁZANÉ PROSTORY TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ, ODKUD JSOU PROVOZOVÁNY TAKÉ CIRKULACE A ÚPRAVA VODY PRO VODNÍ PLOCHY NA NÁMĚSTÍ A ROZVOD PITNÉ VODY K PÍTKŮM. Z PROSTORŮ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ JE ROZVEDENA TAKÉ SÍŤ PODPOVRCHOVÉHO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ, KTERÁ NAPÁJÍ OSVĚTLENÍ NÁMĚSTÍ. OSVĚTLENÍ JE TAK MOŽNÉ CENTRÁLNĚ ŘÍDIT A SPOUŠTĚT V RŮZNÝCH REŽIMECH.

Administrativní budova se zastávkou rychlodráhy

BUDOVA S KANCELÁŘEMI, OBCHODNÍMI PLOCHAMI A ZASTÁVKOU RYCHLODRÁHY JE POJATA VE DVOU PLÁNECH - NA DVOUPODLAŽNÍM SOKLU Z REŽNÉHO ZDIVA, FORMOVANÉM DO OSTRÝCH MASIVNÍCH TVARŮ, SPOČÍVÁ LEHKÝ, ÉTERICKÝ SKLENĚNÝ KVÁDR. RYCHLODRÁHA JE K SOKLU PŘIPOJENA JAKO TUBUS Z CORTENOVÝCH PANELŮ, SOUZNÍCÍCH S ŘEŠENÍM NÁMĚSTÍ.

BUDOVA JE OPATŘENA FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM SESTÁVAJÍCÍM Z ŠIKMÝCH PANELŮ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI A ZE SEMITRANSPARENTNÍCH ČLÁNKŮ V PROSKELNÉ STŘEŠE ZASTÁVKY RYCHLODRÁHY. ČLÁNKY SLOUŽÍ TAKÉ JAKO STÍNĚNÍ NÁSTUPIŠTĚ.

DISPOZICE BUDOVY JE USPOŘÁDÁNA KOLEM DVOU ATRIÍ, KTERÁ PROCHÁZÍ SKRZE VŠECHNA NADZEMNÍ PODLAŽÍ. ATRIA OBSAHUJÍ VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE, STOJÍ NA PRŮCHODECH MEZI NOVÝM NÁMĚSTÍM A ULICÍ PRVNÍHO PLUKU A POSKYTUJÍ NÁSTUP NA RYCHLODRÁHU.

ŘEŠENÍ INTERIÉRU KOMBINUJE PROTIKLADY - HMOTU POHLEDOVÉHO BETONU A RĚŽNÉHO ZDIVA S LEHKOSTÍ SKLA A LESKLOU HLADKOU DLAŽBU S DRSNÝM REZEM CORTENOVÉHO PLECHU.

VE DVOU SPODNÍCH NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH JSOU SITUOVÁNY OBCHODNÍ PLOCHY A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY, ČTYŘI VRCHNÍ PODLAŽÍ JSOU VĚNOVÁNA ADMINISTRATIVĚ. V PODZEMNÍCH PODLAŽÍCH SE NACHÁZÍ PROSTOR ZÁSOBOVÁNÍ A HROMADNÉ GARÁŽE.

BUDOVA VYUŽÍVÁ DVOJITOU SKLENĚNOU FASÁDU PRO ZLEPŠENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE. DÍKY AUTOMATICKY OVLÁDANÝM VODOROVNÝM LAMELÁM JE MOŽNÉ VYTVOŘIT KOMÍNOVÝ EFEKT, KTERÝ BUDE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH OCHLAZOVAT OBÁLKU BUDOVY, TÍM SNIŽOVAT TEPELNÉ ZISKY INTERIÉRU A DÍKY ÚSPOŘE NA UMĚLÉM OCHLAZOVÁNÍ I ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY.

DEŠŤOVÁ VODA DOPADAJÍCÍ NA STŘECHU BUDOVY JE ZACHYCOVÁNA, PO FILTRACI JÍMÁNA DO NÁDRŽE V PŘÍZEMÍ BUDOVY A NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNA PRO SPLACHOVÁNÍ WC A ÚKLID.