Územní studie Jezná

Územní studie Jezná - image

Územní studie obytné lokality v obci Jezná na základě požadavku daného územním plánem prověřuje možnosti lokality pro umístění sedmi nových rodinných domů. Studie řeší možnosti optimálního vytyčení parcel na základě současných vlastnických poměrů, prostorovou regulaci nové zástavby, koncepci veřejných prostranství v souladu se zákonnými požadavky, koncepci dopravní obslužnosti a technické infrastruktury.

Územní studie Jezná - image