PRAMEN LUNA

STRANOU NAVŠTĚVOVANÉHO CENTRA MĚSTA LOUNY, UPROSTŘED SÍDLIŠTNÍHO PARKU, SE NACHÁZÍ VÝZNAMNÁ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA - LÉČIVÝ PRAMEN LUNA. PRAMENIŠTĚ JE POJEDNÁNO JAKO KÁMEN NA VYDLÁŽDĚNÉM PLÁCKU S JEDNOU LAVIČKOU, OBKLOPENÝ STARÝM ZÁBRADLÍM A VYSOKÝMI KEŘI. PRAMEN JE ZTRACEN V PARKU, KTERÝ TVOŘÍ JEN CHAOTICKÁ ZMĚŤ CESTIČEK BEZ ZJEVNÉ ORGANIZACE NEBO KOMPOZIČNÍHO ZÁMĚRU.

NÁVRH PŘINÁŠÍ DO PARKU ORGANIZAČNÍ OSU, KTERÁ HO DIAGONÁLNĚ PROTÍNÁ OD PŘECHODU PŘES VLADIMIRSKOU ULICI PO JIHOVÝCHODNÍ ROH. VE ZLATÉM ŘEZU OSY SE NACHÁZÍ SAMOTNÝ PRAMEN, KTERÝ SE Z PROSTORU STÁVÁ OBJEKTEM A DOMINANTOU. NA OSE LEŽÍ TAKÉ TECHNICKÁ ŠACHTA, KTERÁ JE NOVĚ ZAKRYTA VYHLÍDKOVÝM PODIEM.

NOVÁ OSA PARKU JE VYTVOŘENA ROVNOU ŠTĚRKOVOU CESTOU, KTERÁ ZAČÍNÁ U PŘECHODU PRO CHODCE, KDE JE JEJÍ ZAČÁTEK ZDŮRAZNĚN KAMENNÝM POLEM S TRVALKAMI A MODERNÍ LAVIČKOU.
OSA DÁLE POKRAČUJE K PRAMENI, JEHOŽ PROSTOR JE NOVĚ VYDLÁŽDĚN A DOPLNĚN KOVOVÝM POZINKOVANÝM RÁMEM. RÁM - PERGOLA PRAMEN ZDŮRAZŇUJE A Z PLOCHY DLAŽBY KOLEM NĚJ VYTVÁŘÍ OBJEKT, KTERÝ SE TAK STANE CENTREM A DOMINANTOU CELÉHO PARKU. Z OBJEKTU PRAMENE VYBÍHAJÍ PODÉL OBOU SMĚRŮ OSY KAMENNÁ POLE S TRVALKAMI, ABY ZDŮRAZNILA DYNAMICKÉ SMĚŘOVÁNÍ CELÉHO NÁVRHU A PROPOJILA PROSTOR PRAMENE S VOLNOU PLOCHOU PARKU.

POSLEDNÍM BODEM NA OSE JE VYHLÍDKOVÉ PODIUM, KTERÉ JE POSTAVENO Z OCELOVÉ KOSNTRUKCE A BEZÚDRŽBOVÉHO DŘEVOPLASTU NAD NEVZHLEDNÝM BETONOVÝM KRYTEM TECHNICKÉ ŠACHTY. VYVÝŠENÉ PODIUM ZVE K POSEZENÍ A ODPOČINKU A NABÍZÍ NEJLEPŠÍ VÝHLED NA PANORAMA LOUN S ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM A KRUŠNÝMI HORAMI. I PODIUM JE NA OSU NAVÁZÁNO POMOCÍ KAMENNÉHO POLE. OSA ODTUD POKRAČUJE AŽ NA KONEC PARKU, DO JEHO JIHOVÝCHODNÍHO ROHU.