NÁDVOŘÍ/STŘEDOHOŘÍ

NA DOSAH HLAVNÍHO NÁMĚSTÍ MĚSTA LOUNY, ALE PŘESTO ODŘÍZNUTÝ BYTOVÝM DOMEM SE NACHÁZÍ ZAPOMENUTÝ PROSTOR, PŘES KTERÝ VEDOU HLAVNÍ TURISTICKÉ CESTY, ALE PŘESTO ZDE NIKDO NEZASTAVÍ. PROSTOR, KTERÝ LEŽÍ V SRDCI MĚSTA A NABÍZÍ VÝHLED NA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, AE PŘESTO JE ANONYMNÍ A PRÁZDNÝ.

NÁVRH NÁDVOŘÍ/STŘEDOHOŘÍ Z TOHOTO PROSTORU VYTVÁŘÍ SYMBOLICKOU PŘIPOMÍNKU MĚSTA JAKO KLÍČOVÉHO BODU V KRAJINĚ. MĚSTA LOUN, KTERÉ JE NAZÝVÁNO PERLA NA OHŘI - ŘECE PROTÉKAJÍCÍ PRASTAROU KULTURNÍ KRAJINOU NA POMEZÍ VULKANICKÉHO POHOŘÍ A MAGICKÉ KRAJINY MEGALITŮ. NÁDVOŘÍ/STŘEDOHOŘÍ NAVOZUJE ATMOSFÉRU KRAJINY KOLEM LOUN, UKAZUJE JEJÍ ESENCE A VYBÍZÍ K HLUBŠÍMU POZNÁVÁNÍ MĚSTA I JEHO OKOLÍ.

PROSTOR JE ZBAVEN SOUČASNÝCH NEDOSTATKŮ - POPELNICE BYTOVÉHO DOMU JSOU UKLIZENY ZA NOVOU ZEĎ, NA KTEROU JE PŘEMÍSTĚNA KERAMICKÁ MOZAIKA. VSTUP NA TERASY JE ORIENTOVÁN K PRŮCHODU.

CELÝ PROSTOR JE PAK NOVĚ KOMPONOVÁN JAKO ABSTRAKCE KRAJINY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ - NA JEDNÉ STRANĚ ROSTOU TRVALKY A LUČNÍ TRAVINY EVOKUJÍCÍ STEPI JIŽNÍCH SVAHŮ, NA DRUHÉ STRANĚ STÍNOMILNÉ POPÍNAVÉ A POLÉHAVÉ ROSTLINY, KTERÉ PŘIPOMÍNAJÍ NAOPAK MÍSTNÍ LESY. UPROSTŘED VŠEHO JE ŠTĚRKOVÁ POCHOZÍ PLOCHA JAKO SYMBOL LIDSKÉ ČINNOSTI, KTERÁ VTISKLA NAŠÍ KRAJINĚ JEJÍ TYPICKÝ VZHLED A CHARAKTER.

K PŘÍLEŽITOSTNÉMU POSEZENÍ ZVOU PŘIPOMÍNKY VULKANICKÉ ČINNOSTI - LEŽÍCÍ SLOUPCE ČEDIČE; A VE ŠTĚRKU SE VYJÍMAJÍ KAMENNÉ SMĚROVKY UPOMÍNAJÍCÍ NA VÝZNAMNÁ MÍSTA V OKOLÍ MĚSTA - MEGALITICKÉ PAMÁTKY A VÝZNAMNÉ VRCHOLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ.