Územní studie Lenešice Cukrovar

Navržená zástavba (viz výkres 10) sestává z řadových a izolovaných rodinných domů. Urbanistická forma se snaží navázat na stávající zástavbu obce a napravit její nedostatky.

Zachovaný objekt cukrovaru se stane hlavním opěrným bodem nového veřejného prostoru, který naváže na železniční stanici, zastávku autobusu a poskytne adekvátní veřejný prostor obyvatelům stávajících bytových domů v okolí. V rekonstruovaném objektu se předpokládá několik služeb denní potřeby zaměřených na přímé okolí, tedy například pekárna, kavárna, smíšené zboží, v kombinaci s s neziskovou veřejnou funkcí, jako je galerie, knihovna, dětská klubovna. Uplatněné využití by mělo být takového druhu, aby sloužilo lidem v okolí a spolupůsobilo s navrženým veřejným prostorem – tedy aby lidé, kteří sem přijdou, využili místní služby, a aby lidé, kteří přijdou za službami, mohli využít veřejný prostor.

Obytná zástavba je rozdělena na čtyři oblasti s odlišným charakterem ulic, které se tak stanou každá originální oblastní s vlastní vizuální identitou, která umožní obyvatelům lépe se s lokalitou sžít a ztotožnit. Kolem veřejného prostoru s objektem veřejné vybavenosti jsou navrženy řadové rodinné domy, které reagují na stávající blokovou zástavbu a svou větší hustotou zástavby vytváří více „městský“ charakter, zvlášť v kombinaci s nedalekými službami a veřejným prostorem. Na západní vjezd do území navazuje ulice stáčející se za řadovými domy k jihu, kde je obklopena již izolovanými rodinnými domy s východo-západně orientovanými parcelami.

Jižní stranou území prochází komunikace lemovaná alejí a pěší a cyklistickou komunikací, která tvoří propojení mezi Lenešicemi a Dobroměřicemi a napojuje celé území přes parčík s dětským hřištěm na pěší cestu k řece. Podél ní jsou rozmístěné parcely rodinných domů orientované převážně na jih. Větší parcely jsou sdruženy kolem hnízda pojatého jako komunikace funkční skupiny D.

Před řadovými rodinnými domy nejsou navrženy předzahrádky, jen poloveřejné prostor venkovních parkovacích stání a přístupových chodníků do domů. Ulice tak získá obytný charakter a zároveň bude mít blízko k tradiční formě ulice v historickém jádru obce.

Komunikace v území jsou navrženy s maximálním ohledem zklidnění celé lokality a zabezpečení, aby se nestala průjezdnou zkratkou. Je dbáno na preferenci pěší a cyklistické dopravy – územím prochází z východu na západ alejí doprovázená komunikace pro pěší a cyklisty, která je oddělená od pozemní komunikace.